Ședința Senatului USM în format nou: dezvoltarea strategică instituțională continuă

Postat 7/05/2020 in categoria Noutati

Logo_USMAstăzi, 7 mai 2020, a avut loc ședința Senatului Universității de Stat din Moldova. Chiar dacă regimul și formatul de lucru al ședinței a fost diferit, condiționat de pandemia COVID-19, Senatul USM a reușit să examineze și să ia decizii vitale pentru activitatea instituției, conform agendei stabilite. Ședința Senatului USM s-a desfășurat într-un format nou, on-line, impus de starea de urgență, astfel o parte a membrilor Senatului USM au fost prezenți în sală, iar alții, conectați prin conferință video, au putut participa activ la ședință și vota on-line.

Ședința Senatului s-a desfășurat on-line, cu participarea a 76 de membri. Senatul USM a examinat pe larg problemele legate de finalizarea anului de studii în condițiile pandemiei, dar și alte chestiuni ce țin de dezvoltarea strategică instituțională.

În baza informațiilor prezentate de către prorectorul pentru activitatea didactică, Otilia Dandara, precum și a comentariilor expuse, Senatul a constatat că din data de 11.03.2020 și până în prezent, procesul didactic la toate nivelurile și sub toate formele stipulate în Planurile de învățământ, a fost realizat on-line, fiind implicați de la 90-100% de studenți. A fost respectat, în general, calendarul academic al anului de învățământ 2019-2020. La facultățile USM au fost utilizate diverse platforme de instruire on-line, fiecare cadru didactic având posibilitatea de a lua o decizie responsabilă în acest sens, în dependență de specificul programului de formare profesională etc.

Membrii Senatului au fost de acord că nu este posibilă finalizarea programelor de studii, conform prevederilor planurilor de învățământ, adoptate anterior. În condițiile create a apărut necesitatea operării unor modificări în planurile de învățământ, ciclul I Licență ale promoției 2017-2020/ 2016-2020.

Așadar, la Ședința Senatului USM din 07.05.2020 au fost luate decizii privind modalitatea de evaluare finală și notare a studenților în cadrul sesiunii ordinare; calendarul academic și orarul sesiunii care va fi modificat în baza Dispoziției privind organizarea sesiunii ordinare; forma de realizare a stagiilor de practică. Senatul USM a aprobat modificarea planurilor de studii pentru anii absolvenți și a decis realizarea evaluării finale a programului de studii la nivelul licență și de master prin susținerea on-line a tezei de licență și respectiv a tezei de master. A fost aprobată Metodologia de organizare și realizare a evaluării finale on-line în conformitate cu ordinul MECC, nr. 426, din 04.05.2020, planurile de învățământ pentru anul de studii 2020-2021 și alte ordonanțe ce țin de buna funcționare a USM. 

Ședința Senatului USM, desfășurată în format nou, a fost una productivă, demonstrând, din nou, succesele unei munci bine gândite și coordonate care dovedește eficiență, fiind promițătoare.