Experiența predării on-line, împărtășită de cadrele didactice ale USM

Postat 23/04/2020 in categoria Noutati

poza blonschiPersonal, am fost mereu adeptul utilizării platformelor educaționale la distanță. De la debutul carierei de asistent universitar am promovat activ platforma educațională Moodle, astfel în prezent sunt titular al 5 cursuri on-line. Până la instituirea carantinei, cursurile on-line reprezentau o modalitate de studiu complementară pentru orele auditoriale. Studenții periodic aveau testări, diverse sarcini, iar suportul de curs era mereu la îndemâna acestora, fiind structurat în conformitate cu curriculumul.

            După instituirea carantinei și impunerea regimului de autoizolare am fost nevoiți să ne acomodăm exclusiv cu studierea on-line. Cu toate că studenții erau deja familiarizați cu procesul de prelucrare a notelor de curs la distanță, mai dificilă a fost adaptarea orelor de laborator pe platformă. Grație multitudinii de setări ale acestei platforme educaționale, am reușit să compensăm parțial orele practice cu itemi despre structuri, reacții, mecanisme chimice de sinteze ale diferitor compuși naturali ce se găsesc în materia primă vegetală. La acest capitol studenții au demonstrat ingeniozitate prin completarea dărilor de seamă cu imagini ale plantelor medicinale pe care le studiem în cadrul disciplinei Farmacognozia.

            După părerea mea, majoritatea studenților nu au întâmpinat probleme majore, deoarece aceștia deja utilizau activ platforma Moodle. Contactul direct în sălile de curs a fost substituit cu diverse sarcini la distanță. Pentru a asigura o interacțiune eficientă cu studenții am creat un chat pe facebook, unde discutăm subiectele neclare întâlnite în procesul de învățare. Deoarece a crescut numărul de sarcini individuale, nu avem un orar pentru conversații prestabilit, astfel comunicăm atunci când apare necesitatea.

            Regimul de autoizolare ne-a consolidat pe toți, studenți, personalul didactic și cel auxiliar. Astfel că, personalul auxiliar a devenit indispensabil în pregătirea suportului de curs prin mijloace interactive, într-un timp mai restrâns. De asemenea, acesta s-a dovedit a fi eficient în gestionarea cursurilor pe platforma Moodle, în situația în care profesorii țin mai multe cursuri.

            Consider că într-o perioadă foarte scurtă am reușit să ne adaptăm situației de urgență, fapt confirmat și de studenții anului I de la nivelul licență, care au menționat că Moodle este o platformă utilă și că, deși nu merg la universitate, aceștia au posibilitatea să studieze la fel ca și în timpul orelor de la universitate.

Vladislav Blonschi,

asistent universitar, doctorand,

Facultatea de Chimie și Tehnologie Chimică