Învățământul la distanță: experiența Departamentului DEMkT al USM

Postat 21/04/2020 in categoria Noutati

hamuraruÎn condițiile pandemiei Covid-19, Departamentul Economie, Marketing și Turism (DEMkT), ca și alte departamente ale Universității de Stat din Moldova, a trecut la forma de învăţământ la distanţă, acesta din urmă fiind o soluție excelentă pentru continuarea procesului educațional care a solicitat însă eforturi suplimentare din partea cadrelor didactice și a studenților. Învățământul la distanță este o formă flexibilă, indispensabilă, actualmente pentru învăţământul superior. În cadrul DEMkT și al Facultății de Științe Economice se încearcă respectarea orarului academic, elaborat și aprobat la începutul semestrului. Cert este faptul, că în noile condiții, rolul și responsabilitatea profesorilor, dar și a beneficiarilor crește.

La realizarea procesului educațional on-line sunt încadrați, practic, toți profesorii din cadrul departamentului. Peste 60 % din profesori sunt familiarizați cu instrumentele digitale, deoarece le-au folosit parțial și în instruirea tradițională, acestea fiind însușite în cadrul diverselor cursuri de formare continuă, realizate de USM sau alte organizații, cum ar fi: America House, Centrul Pro-European, Super Teach (România) etc.

Activitățile didactice preconizate pentru studenți, atât pentru nivelul de licență, cât și pentru nivelul de master sunt realizate în proporție de 90 la sută. Prezența studenților depășește 85%, ceea ce înseamnă că aceștia dau dovadă de multă înțelegere, sârguință și responsabilitate la desfășurarea orelor on-line, iar performanțele prognozate urmează a fi mai bune, față de anul precedent, deoarece studenții au mai mult timp disponibil pentru studii.

Studenții din anul de absolvire se bucură de o atenție sporită din partea profesorilor. O parte din coordonatori, la solicitare, organizează conferințe video de consultații, altă parte lucrează pe google.docx la teze, având acces de editare, inserând comentariile, iar progresul de realizare a tezelor putând fi văzut în timp real. De asemenea, au fost create unități de curs pe platforma Moodle pentru stagiile de practică și susținerea prealabilă a tezelor de licență, unde absolvenții pot încărca rapoartele de practică și tezele de licență. La etapa preliminară, comisiile de evaluare împreună cu coordonatorii vor aprecia calitatea rapoartelor și tezelor pe platforma Moodle. 

Profesorii Departamentului folosesc cu succes pentru învâțămantul la distanță platformele Moodle, Zoom, Google Classroom, iar ca instrumente complementare -următoarele aplicații: AnswerGarden, Mind Mapping Online, Screencastify, Discord, Skype, Viber, Messenger, ținând cont și de posibilitățile echipamentelor tehnice ale studenților.

În concluzie, sloganul: „Stăm acasă!” poate fi substituit cu „Muncim de acasă!”, care este valabil pentru toți participanții la procesul educațional. Această experiență este o motivație în plus pentru evaluarea corespunzătoare a posibilității implementării metodelor și principiilor pedagogice în viitor. Iar în acest context vom realiza orice activitate instructiv-educativă cu dedicație în condițiile contactului auditorial direct student-profesor. 

Maria Hămuraru, dr., conf. univ., șef Departament Economie, Marketing ș Turism

Foto 1

Foto 4

poza 3 (1)